Assegurances

 • Comercialització de productes a través de ML Correduría de Seguros
 • Gerència de Riscos i Gestió de Programes d’Assegurances per Empreses
 • Anàlisi de Riscos: cost a èxit
 • Especialistes en Assegurances d’Empreses
 • Tramitació de sinistres independent de Companyies
 • Responsabilitat Civil d’Administradors
 • Resolució de Segrestos
 • Protecció de Dades Personals
 • Riscos a Internet: Risc Cibernètic i Responsabilitat Multimèdia
 • Assegurances de Crèdit, Factoring
 • Infidelitat d’Empleats
 • Assegurances col·lectius de Salut
 • Pèrdua de Beneficis
 • Danys Materials
 • Responsabilitat Civil d’Explotació, de Productes