Gestió d’Arxius i Documents

  • Consultors especialistes en Anàlisi Documental orientat sols a Arxius de Gestió Administrativa d’Empreses i Entitats
  • Anàlisi Documental i creació del Pla General de Documents PGD
  • Circuit Documental work-flow
  • Implantació operativa de software de suport a circuits i documents
  • Manuals d’operativa
  • Re-arxiu de documents i expedients segons el PGD
  • Formació al personal assignat a Arxius